top of page

Welkom op de site 'BabyZietGeel'

Dit is de website van de richtlijn voor preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken.

Hier vindt u alle informatie over de richtlijn voor zorgverleners en ouderinformatie over geelzien van pasgeborenen.

Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de multidisciplinaire aanpak van pasgeborenen die geel zien, zodat het optreden van ernstige hyperbilirubinemie en hersenschade voorkomen wordt, maar tegelijkertijd het risico op onbedoelde neveneffecten zo veel mogelijk beperkt.

Maak uw keuze, informatie voor:

bottom of page