top of page

JGZ verpleegkundige en jeugdarts

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Taken JGZ-verpleegkundige

De Jeugdverpleegkundige:

  • adviseert de ouders van de pasgeborene over de voeding en ondersteunt hen daarin. Zie voedingscentrum.

  • voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatie over geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).

  • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.

  • wanneer de pasgeborene op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, wordt die op de leeftijd van 3 weken opnieuw beoordeeld. Als de pasgeborene dan nog geel ziet adviseert de jeugd-verpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten doorverwijzen naar de kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.

Taken jeugdarts

Taken jeugdarts

De Jeugdarts:

  • adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene over voeding en ondersteunt hen daarin. Zie voedingscentrum.

  • voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatie over geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).

  • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.

  • indien de pasgeborene wordt gezien op de leeftijd van 3 weken en de pasgeborene nog geel ziet verwijst de jeugdarts de pasgeborene door naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase. Indien doorverwezen dan informeert de jeugdarts bij het contact van 4 weken naar de verwijzing.

bottom of page