top of page

Verloskundige hulpverlener

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Samenvattingskaart        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Totstandkoming

Deze richtlijn vervangt de richtlijn hyperbilirubinemie uit 1997 (pdf NTVG artikel 1997).

Deze richtlijn is gebaseerd op de richtlijn hyperbilirubinemie van de Amerikaanse vereniging voor Kindergeneeskunde (American Academy for Pediatrics) ; (pdf artikel Pediatrics).

Deze richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking van de verschillende verenigingen van hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor pasgeborenen en een oudervereniging (link naar lijst verenigingen en namen).

De Amerikaanse richtlijn is onder begeleiding van het CBO aangepast aan de specifieke Nederlandse organisatie van de zorg en geadopteerd door de beroepsverenigingen (link Richtlijn CBO - pdf).

De richtlijn is in een implementatietraject door een werkgroep verder uitgewerkt (pdf implementatieprogramma en lijst werkgroepleden).
De aanbevelingen uit de richtlijn zijn met dezelfde inhoud opnieuw geformuleerd gebruikmakend van de 5 W's: wie doet wat, wanneer bij welke patiënt op welke wijze. Vervolgens zijn die aanbevelingen chronologisch in de tijd geplaatst (met de patient centraal) en hulpmiddelen (tabellen en grafieken) ter verduidelijking toegevoegd. Als laatste zijn de aanbevelingen en hulpmiddelen herverdeeld naar zorgverlener, hetgeen de basis is geworden voor deze website. De belangrijkste hulpmiddelen zijn per hulpverlener gevat in de Samenvattingskaarten.
 

Met dank aan allen die hebben meegewerkt en bijgedragen.
 

De richtlijn is tot stand gekomen met financiele steun van de ZonMW in het kader van het programma 'Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling - EBRO'.

Het implementatieprogramma is tot stand gekomen met financiele steun van de OMS in het kader van het programma 'Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Download de volgende documenten:

Beroeporganisaties en subsidie:

logo-color-dark.jpg
logo.jpg
8f7df652951c9ef0a2d446a26641ecfa-0002496e.jpg
image001.png
logo-iq-healthcare.jpg
bottom of page