top of page

Huisarts

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Samenvattingskaart        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Taken en aanbevelingen

De niet-verloskundig actieve huisarts overlegt laagdrempelig met diegene die primair medisch verantwoordelijk is voor moeder en kind gedurende de eerste levensweek van de pasgeborene.
 

De niet-verloskundig actieve huisarts:

 • adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene borstvoeding te geven en ondersteunt hen daarin. Zie voedingscentrum.

 • adviseert de (aanstaande) ouders die borstvoeding geven de pasgeborene de eerste levensdagen 8-12 keer per etmaal aan te leggen. Zie voedingscentrum.

 • dient bij de borstgevoede pasgeborene die geel ziet en bij wie aan voldoende inname wordt getwijfeld zorg te dragen voor voldoende bijvoeding in de vorm van afgekolfde moedermelk en indien dit niet beschikbaar is met kunstvoeding.

 • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij pasgeborenen met een donkere huidskleur, onbetrouwbaar is.

 • verwijst de pasgeborene die binnen 24 uur na de geboorte zichtbaar geel is onmiddellijk na overleg door naar de kinderarts.

 • interpreteert de uitslagen van de bilirubinebepaling op basis van leeftijdspecifieke referentie-intervallen in uren en risicogroep (bilicurvekwaliteitsindicator.

 • gebruikt de bilirubinecurve als uitgangspunt voor consultatie van de kinderarts in de eerste levenweek van de pasgeborene die geel is.

 • dient de pasgeborene met een hyperbilirubinemie rond de wisseltransfusiegrens direct na overleg door te verwijzen naar een kinderarts.

 • verwijst de pasgeborene die geel is met tekenen van acute bilirubine encefalopathie (zoals hypertonie, overstrekken, retrocollis, opisthotonus en hoog huilen) onmiddellijk na overleg door naar de kinderarts zodat een wisseltransfusie kan worden verricht.

 • waarborgt bij de overdracht van zorg van de pasgeborene voor een overdracht van informatie over de aanwezigheid van de voorafkans op hyperbilirubinemie kwaliteitsindicator.

 • verwijst naar kinderarts of verricht bij de pasgeborene die op de leeftijd van 3 weken geel ziet een totale en geconjugeerde bilirubineconcentratie met het oog op de identificatie van een vorm van cholestase. Er is sprake van een verhoogde geconjugeerde hyperbili rubinemie als geconjugeerde / directe fractie >10 umol/l of >20% van TSB.

 • verwijst de pasgeborene met een verhoogde geconjugeerde bilirubine binnen 2 werkdagen door naar de kinderarts voor onderzoek naar de oorzaak.

bottom of page