top of page

JGZ verpleegkundige en jeugdarts

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Richtlijn Chronologisch

De richtlijn hyperbilirubinemie kent aanbevelingen die betrekking hebben op preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie. In de oorspronkelijke versie van de richtlijn staan de verschillende aanbevelingen door elkaar. Hier is een chronologische ordening naar preventie, diagnostiek en behandeling in de tijd weergegeven.

Deze versie inclusief hulpmiddelen kan gebruikt worden als basis voor locale protocollen.

 

Doel van de richtlijn

Het algemene doel van deze richtlijn is het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak van icterus neonatorum, die het optreden van ernstige neonatale hyperbilirubinemie en bilirubine encefalopathie reduceert, maar tegelijkertijd het risico op onbedoelde neveneffecten beperkt, zoals angst bij (aanstaande) ouders, het minder vaak starten of discontinueren van borstvoeding of onnodige diagnostiek en behandeling van de algemene zuigelingenpopulatie.

De nummering voor de aanbevelingen refereert aan de oorspronkelijke (niet-chronologische) volgorde van de richtlijn. Bij elke specifieke aanbeveling staat tussen haakjes het niveau van bewijs weergegeven met een hoofdletter A, B, C of D, waarbij:

 

  • A. Well-designed, randomized, controlled trials or diagnostic studies on relevant populations

  • B. Randomized, controlled trials or diagnostic studies with minor limitations; overwhelming, consistent evidence from observational studies

  • C. Observational studies (case-control and cohort design)

  • D. Expert opinion, case reports, reasoning from first principles


Zie voor details en onderbouwing de oorspronkelijke CBO richtlijn Hyperbilirubinemie 2008.

Als een aanbeveling gekoppeld is aan een kwaliteitsindicator staat dat bij de aanbeveling aangegeven.

bottom of page