top of page

Kinderarts

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Samenvattingskaart        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Transcutane bilirubinemeting

De transcutane bilirubinemeter is een gevalideerd en betrouwbaar meetinstrument dat een schatting doet van het totaal serumbilirubinegehalte (TSB) op basis van een fotometrische analyse van een lichtreflectiesignaal op de huid.
De transcutane bilirubinemeter is bruikbaar als niet-invasieve screeningsmethode om een relevante hyperbilirubinemie te signaleren. Het gebruik van transcutante bilirubine metingen reduceert het aantal bloedafnames.

Transcutane bilirubinemeting midden op het voorhoofd of op het borstbeen leveren de meest betrouwbare metingen op. Metingen op andere delen van het lichaam zijn mogelijk minder betrouwbaar.

In een aantal situaties voldoet een transcutane bilirubine meting niet. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte van een pasgeborene voldoet een transcutane bilirubinemeting niet omdat het enige tijd kost dat het bilirubine vanuit de bloedbaan in de huid komt, een transcutane meting kan dan te lage waarden aangeven.
Tijdens en na fototherapie is een transcutane bilirubinemeting niet goed betrouwbaar omdat fototherapie bilirubine uit de huid verwijdert, zodat een transcutane meting geen goede representatie is van het bilirubinegehalte in het bloed. 

In deze gevallen wordt een TSB bepaald.

Transcutane bilirubinemetingen onderschatten het TSB bij hogere waarden, daarom zijn er verschillende methoden om veilig gebruik te kunnen maken van de transcutane bilirubinemeter zonder dat hoge bilirubinewaarden worden gemist. De werkgroep adviseert een veiligheidsmarge van 50 µmol/l te gebruiken. Tel bij de transcutane bilirubinemeting 50 µmol/l op en zet dat resultaat uit in de bilicurve. Indien de fototherapiegrens overschreden wordt is aanvullend bloedonderzoek (TSB) aangewezen.

De TSB-meting blijft de ‘gouden standaard’.

Als er een duidelijke discrepantie is tussen de visuele inschatting van geelzien en de transcutane bilirubine meting of als om andere redenen twijfel bestaat over de uitslag van de transcutane bilirubine meting dan dient altijd een TSB bepaald te worden.
 

Samenvattend
TcB is betrouwbare screeningsmethode
TcB meten op voorhoofd of borstbeen
TcB niet gebruiken binnen eerste 24 uur na de geboorte
TcB niet gebruiken tijdens of na fototherapie
TcB + 50 => in bilicurve zetten
TcB + 50 > fototherapiegrens = TSB prikken
Bij twijfel TSB prikken: TSB is gouden standaard

 

bottom of page